Over GKG

GKG Op initiatief van enkele kaderverenigingen werd begin '82 van gedachten gewisseld rond het oprichten van een overkoepelende organisatie van kaderverenigingen. Diverse kaderverenigingen van grote bedrijven (min. 500 werknemers) beantwoordden toen deze oproep en dit bleek de start van een mooi avontuur.

Enkele data:

GKG heeft een autonome werking en is een a-politiek overlegplatform voor kaderverenigingen/organen van grote bedrijven.  Dit overleg gebeurt o.a. door de organisatie van maandvergaderingen waarin bepaalde vooraf afgesproken onderwerpen aangekaart worden.  Hiernaast noteren we ook het opzetten van twee à vier thema-avonden per jaar, met externe sprekers, rond hedendaagse topics.